Copyright policy

Please read the Terms of Use, Privacy policy and Copyright policy carefully BEFORE using this website. Your use of this website indicates your acceptance of the Terms of Use, Privacy policy and Copyright policy. If you do NOT agree with all the terms in the Terms of Use and/or Privacy policy and/or Copyright policy, do not use this website in any manner.

Last modified: 2015. 05. 05.

Podnaslov - ServiceRating.ca

Zahvaljujemo što ste posetili stranicu o autorskim pravima. OntaOnta poštuje intelektualnu svojinu i isto očekuje od svojih korisnika. Ako ste vlasnik nekog autorskog prava ili ste njegov zastupnik i verujete da neki materijal koji je dostupan putem OntaOnta servisa predstavlja kršenje vašeg autorskog dela, molimo da nas obavestite o tome. ChloroMan cannot claim copyright for any label work on the ChloroMan.com. If copyrighted material appears on our site, or is reached through a link on this site, the copyright holder must be consulted before the material may be reproduced. However, this site is the copyrighted work and thus represent intellectual property that is subject to copyright laws. All trademarks, product names and logos appearing on the site are the property of their respective owners.

Modifications in Copyright policy

Sa vremena na vreme mi ćemo možda praviti promene u Pravilima o privatnosti pa vas molimo da povremeno proveravate ovu stranicu. Ako budemo pravili promene za koje smatramo da su krucijalne, obavestićemo vas kroz naš sistem. Ukoliko nastavite da koristite naš sajt i nakon promena u Pravilima o privatnosti, smatraćemo da ste prihvatili nastale promene.

Takođe vas obaveštavamo da OntaOnta.com u određenim situacijama zadržava pravo da ugasi naloge korisnika koji zloupotrebljavaju autorska prava.

Pozdrav. Zahvaljujemo što ste posetili stranicu o autorskim pravima. OntaOnta poštuje intelektualnu svojinu i isto očekuje od svojih korisnika. Ako ste vlasnik nekog autorskog prava ili ste njegov zastupnik i verujete da neki materijal koji je dostupan putem OntaOnta servisa predstavlja kršenje vašeg autorskog dela, molimo da nas obavestite o tome.

Molimo da uključite što je moguće više detalja koji će nam omogućiti da utvrdimo situaciju i činjenice. Ukoliko je moguće, dostavite nam:

  • Specifičnu identifikaciju svakog dela za koje tvrdite da ste zaštitili autorskim pravom
  • Identifikaciju dela na OntaOnta sajtu za koje tvrdite da krši vaše autorsko pravo (molimo dostavite nam URL adresu da bi mogli lakše da lociramo materijal koji prijavljujete)
  • Kontakt informacije (ime, adresa, telefonski broj i e-mail adresa)
  • Izjavu u kojoj tvrdite da verujete da korišćenje spornog materijala nije autorizovano od strane vlasnika autorskog prava ili njegovog zastupnika
  • Izjavu u kojoj navodite da su vaše izjave istinite i da su vaša autorska prava narušena ili da ste zastupnik oštećenog lica
  • Elektronski potpis vlasnika ili zastupnika dotičnog autorskog prava
  Search
All data on this website is collected from public sources. Our data reflects the most accurate information available at the time of publication.